TRONG NHÂN GIAN CÓ HAI ĐIỀU KHÔNG THỂ GIẤU

     

Đến SauTrong nhân gian có 2 điều không thể giấu.Một là khi say, hay khi đã yêu ai rồi.Những lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà ra.Cô đơn này ở đâu mà ra.Trong nhân gian có 2 điều tôi muốn biết.Một làm sao quên, hay em đã yêu ai rồi.Để tôi còn kip gọi mà chúc cho người ta.Có em, giữ em, chỉ yêu mình em.Chợt nhìn em xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười.Lại là lần sau cuối tôi đây biết vui hay buồn.Bởi tôi đến sau một người.Bởi tôi đến sau người ta.Thế nên lời yêu tôi chưa (không) bao giờ được nói.Trở về bên kia người hãy (hởi) sống tốt với những tháng ngày.Còn gì tôi đứng nơi đây nghe sao khóe mi cay cay.Cảm ơn những khi chuyện trò.Cảm ơn lúc trao nụ cườiGiúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui.. lúc tôi ở bên người.
Bạn đang xem: Trong nhân gian có hai điều không thể giấu

Đến SauTrong nhân gian có 2 điều không thể giấu.Một là khi say, hay khi đã yêu ai rồi.Những lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà ra.Cô đơn này ở đâu mà ra.Trong nhân gian có 2 điều tôi muốn biết.Một làm sao quên, hay em đã yêu ai rồi.Để tôi còn kip gọi mà chúc cho người ta.Có em, giữ em, chỉ yêu mình em.Chợt nhìn em xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười.Lại là lần sau cuối tôi đây biết vui hay buồn.Bởi tôi đến sau một người.Bởi tôi đến sau người ta.Thế nên lời yêu tôi chưa (không) bao giờ được nói.Trở về bên kia người hãy (hởi) sống tốt với những tháng ngày.Còn gì tôi đứng nơi đây nghe sao khóe mi cay cay.Cảm ơn những khi chuyện trò.Cảm ơn lúc trao nụ cườiGiúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui.. lúc tôi ở bên người.


*Mỗi Người Một Nơi

Ưng Hoàng Phúc ft Thu Thủy

*
3.500.995


http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/song/20111217/ECKW9rAz5Rzzy4hzA0Q65b61b07b57724_103_103.jpg

Ba Thằng Bạn

Ưng Hoàng Phúc

*
492.515


http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg


Xem thêm: Nhóm Nhạc Kpop Ít Antifan Nhất, 6 Idol Nữ Ít Anti

http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20121023/7QoIzj4tOTZmt9hzeIk262b2cce077e4c.jpg
http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20120119/BTHg2jHwVP49sVIdwxVW5d884109c3848.jpg
http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg
http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg
http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20120119/xdowLIfKGuRCKsbtaOcY5f5342747721b.JPG
http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg


Xem thêm: Nghị Luận Về Vai Trò Của Bạn Bè Trong Cuộc Sống Của Em Và Mọi Người

http://musicmd1fr.gogma.vn.net/bucket-image-gogma.vn/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg