TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG TRONG CHÂN KHÔNG

     Bạn đang xem: Tốc độ ánh sáng trong chân không

Một tia sáng sủa đi từ không khí vào một môi trường xung quanh trong suốt có chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bởi 30°, góc tới có mức giá trị bằng:


Một tia sáng solo sắc đi từ ko khí vào môi trường trong suốt có chiết suất bằng 3với góc tới ithì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới icó giá trị là:


Một tia sáng truyền từ không gian tới bề mặt một môi trường thiên nhiên trong suốt sao để cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Lúc ấy góc tới với góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:


Chiếu một tia sáng từ không khí vào một trong những khối chất trong suốt gồm chiết suất 1,5 với góc tới 60°thì tia khúc xạ vào khối hóa học bị lệch đối với tia cho tới một góc là:


Chiếu một tia sáng đối chọi sắc đi từ không khí vào môi trường thiên nhiên có phân tách suất n, làm thế nào cho tổng độ khủng góc tới và góc khúc xạ bằng 900C. Khi đó góc cho tới i được tính theo công thức:


Chiếu chùm tia sáng đối chọi sắc từ không gian tới mặt chia cách của môi trường xung quanh trong suốt tất cả chiết suất n. Biết tia tới phù hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi ấy tia khúc xạ phù hợp với mặt phân làn góc 60°. Phân tách suất n có giá trị bằng:
Xem thêm: Lý Do “Dj Sexy Nhất Việt Nam” Không Về Quê An Giang Ăn Tết? Dj Sexy Nhất Việt Nam

Tia sáng truyền trong bầu không khí tới chạm chán mặt nháng của một hóa học lỏng, phân tách suất n=3. Nhị tia phản xạ và khúc xạ vuông góc cùng với nhau. Góc cho tới i có mức giá trị là:


Tia sáng đi tự nước bao gồm chiết suất n1=43sang thủy tinh có chiết suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi vì tia khúc xạ và tia tới có giá trị là? Biết góc tớii=300.


Tính gia tốc của ánh sáng truyền trong môi trường xung quanh nước. Biết tia sáng sủa truyền từ bầu không khí với góc cho tới là i=600thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy tốc độ ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s.


Một tia sáng đam mê truyền từ chào bán trụ thủy tinh trong ra không gian như hình vẽ. Biết tách suất của không khí n2=1, của thủy tinhn1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối chất thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết tách suất của nước là43


Chiếu một tia sáng 1-1 sắc đi từ không khí vào môi trường có tách suất n, làm sao để cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:


Cho hai môi trường thiên nhiên trong trong cả đồng tính, tách suất theo thứ tự n1, n2. Phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh hai so với môi trường một là
Xem thêm: 75+ Hình Ảnh Bánh Sinh Nhật Đẹp Và Độc Đáo Nhất Thế Giới 2020

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam