PHÂN BIỆT GIỮA THÍCH VÀ YÊU

     

Bạn vẫn thường giỏi nghe nói➡️Thích, Yêu với Thương một bạn là rất khác nhau.