ONCE IN A WHILE LÀ GÌ

     

Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 48 của Đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, bởi Hằng trung tâm và Brandon phụ trách.Bạn sẽ xem: Once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE and A WORKAHOLIC.

Bạn đang xem: Once in a while là gì

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là ONCE IN A WHILE với A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee siêu thị is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter & talking voices fill the air; everyone seems lớn delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan và Mike enjoy it, for sure. They seldom come to this place, but when they’re here, they often see their friends & relish the conversation with them.

Quán cà phê lúc này đông bất thường. Thanh niên tuổi ngồi hết ghế vào tiệm. Tiếng cười cợt tiếng nói vang khắp nơi; người nào cũng vui phù hợp khung cảnh dễ chịu này. Chắc chắn Mai Lan cùng Mike cũng vậy. Bọn họ ít lúc tới đây tuy nhiên khi tại chỗ này thì bọn họ gặp các bạn và chuyện trò rất vui.

MIKE: It’s good to lớn see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc mọi người quanh mình vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed & seems lớn be carefree. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy thong thả và có vẻ như không lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng được hưởng các lúc núm này, lâu lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học được từ bỏ này khi tôi gọi một chuyện buổi tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came khổng lồ this coffee-shop. When was the last time we were here, bởi you remember?

Cô vừa nói song khi bọn họ tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đó là hồi nào, cô bao gồm nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to lớn rest, enjoy coffee and my favorite almond cookies.

Ồ, đó là cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Bản thân đi thiết lập sắm, mua tương đối nhiều vì có chào bán giá tốt. Mình nghỉ tại phía trên để uống coffe và nạp năng lượng bánh hạnh nhân tôi khôn cùng thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi nhớ rồi. Cô tất cả trí nhớ tốt quá, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta bắt đầu tới đây, rất ít như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to relax.

Mình tới đây nhiều hơn nhé. Ở đây dễ thương quá. Bọn chúng mình bận, nhưng sau kỳ thi, sẽ có rất nhiều thì giờ ngơi nghỉ hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re to lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? and I, I’m going to intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên chúng ta có câu hỏi làm mùa hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự ở ngân hàng. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to lớn stand up all the time. I’ll have khổng lồ sit down & relax at break time.

Đúng. Tôi khôn cùng mừng có câu hỏi ở hãng sản xuất Macy’s. Các bước của người bán sản phẩm không đề nghị nhiều sức lực, tuy nhiên tôi sẽ bắt buộc đứng xuyên suốt ngày. Tôi sẽ nên ngồi và nghỉ ngơi trong tiếng nghỉ.

Xem thêm: Nghệ Thuật Quyến Rũ Dr Pepper Nghệ Thuật Quyến Rũ Dr Pepper, Nghệ Thuật Quyến Rũ

MIKE: That’s right. I’ll have to work hard at the bank, too. Both of us need khổng lồ get experience in the workforce và we also need lớn build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng trở thành phải thao tác làm việc nhiều nghỉ ngơi ngân hàng. Cả hai chúng ta cần kinh nghiệm làm việc, mình cũng cần phải để dành thêm chi phí nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school và then at work. What vị you gọi a person who works very hard?

Anh luôn luôn nghĩ cho làm việc. Anh lo việc học sinh sống trường, rồi vấn đề làm. Một người thao tác làm việc nhiều quá call là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này hay nhỉ. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. And often gets drunk. He’s addicted khổng lồ alcoholic drinks.

Một alcoholic là tín đồ uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Nhiều quá với hay bị say sưa. Hắn là 1 trong những người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh không hẳn là fan nghiện rượu. Tôi không thích thấy anh la cà cố gắng ly rượu trong tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vì chưng that, you know me!

Tôi không khi nào làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to lớn rest.

Vậy anh không phải là một trong những anh nghiện rượu, tuy vậy anh là anh nghiện làm việc. Anh thao tác cả ngày, không nghỉ ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là tín đồ nghiện rượu, tuy thế cũng ko là bạn nghiện làm. Tôi còn muốn làm nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi khá lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard khổng lồ catch up with you.

Mike, anh giỏi lắm. Anh chăm học siêng làm. Tôi thấy khó so bì kịp với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là nhân vật của cô! Tôi ước gì đấy là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee and this fun place.

Xem thêm: Cách Uống Vitamin C Đúng Cách, Uống Vitamin C Thời Điểm Nào Là Tốt Nhất

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức thị ĐÔI KHI với A WORKAHOLIC tức thị MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng vai trung phong và Brandon xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.