CHA HƠN CON 32 TUỔI BIẾT BIẾT RẰNG 2 NĂM NỮA TUỔI CON BẰNG 15 TUỔI CHA TÍNH TUỔI

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cha hơn con 32 tuổi biết biết rằng 2 năm nữa tuổi con bằng 15 tuổi cha tính tuổi

*

Cha hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con hiện nay là bao nhiêu?


*

CHA HƠN bé 32 TUỔI. SAU 4 NĂM NỮA THÌ TUỔI phụ vương GẤP 3 LẦN TUỔI CON. HỎI TUỔI thân phụ VÀ TUỔI bé HIỆN ni LÀ BAO NHIÊU TUỔI ?


*

Vì mỗi năm mỗi cá nhân tăng thêm một tuổi nên phụ vương luôn luôn luôn hơn bé 32 tuổi

Coi tuổi bé là 1 phần thì tuổi cha là 3 phần bằng nhau như thế

Hiệu số tuổi bằng nhau là:

3-1=2(tuổi)

Tuổi bé là:

32:2*1=12(tuổi)

Tuổi phụ thân là:

12+32=44(tuổi)

Đ/S:cha:44 tuổi

con:12 tuổi

tích bản thân nha

 


cha hơn con 32 tuổi thì sau 4 năm nữa thì phụ vương vẫn hơn nhỏ 32 tuổi . Ta gồm sơ đồ biểu thị số tuổi của hai cha con sau 4 năm nữa :

con : I----I

cha : I----I----I----I

tuổi con sau 4 năm nữa là :

32 : ( 3 - 1 ) x 1 = 16 ( tuổi )

tuổi con bây giờ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

tuổi cha hiện giờ là :

12 + 32 = 44 ( tuổi )

đáp số : bé : 12 tuổi 

thân phụ : 44 tuổi

 


Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi con bây giờ là từng nào là từng nào tuổi?Trả lời:Tuổi con là: ............. Tuổi.Tuổi thân phụ là: .............. Tuổi


giải 

tuổi phụ thân : I----------I-----------I-----------I

tuổi nhỏ : I----------I

hiệu số phần cân nhau là :

3 - 1 = 2

tuổi thân phụ 4 năm sau là 

32 : 2 X 3 = 48 ( tuổi )

tuổi nhỏ 4 năm sau là :

48 - 32 = 16 ( tuổi ) 

tuổi phụ vương hiện tại là :

48 - 4 = 44 ( tuổi )

tuổi con bây giờ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

đáp số : phụ thân : 44 tuổi 

con : 12 tuổi


Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp tía lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là từng nào tuổi?


Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị một phần: 

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi của thân phụ là: 

16 x 3 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con:

11 x 1 = 16 (tuổi)

Số tuổi của cha hiện nay: 

48 – 4 = 44 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay: 

16 – 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: thân phụ 44 tuổi, nhỏ 12 tuổi.


ba hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và tuổi con hiện thời bao nhiêu tuổi


Cha hơn con 24 tuổi. Sau 4 năm nữa thì cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con bây giờ là bao nhiêu tuổi
Xem thêm: Đài Sen Có Tác Dụng Gì - Vị Thuốc Bình Thường Nhưng Không Tầm Thường

Số tuổi của bố sau 4 năm là:

24:(3-1).3=36 (tuổi)

Số tuổi của bố hiện thời là:

36-4=32 (tuổi)

Số tuổi của bé là:

32-24=8 (tuổi)

Đáp số:bố:32 tuổi

con:8 tuổi


Do hiệu tuổi phụ vương và con là không đổi theo thời gian nên tuổi của thân phụ luôn rộng tuổi con 24 tuổi. Ta tất cả sơ đồ vật tuổi phụ thân và bé 4 năm sau:

Tuổi bé 4 năm sau: |==|

Tuổi cha 4 năm sau: |==|==|==|

Tuổi của nhỏ 4 năm tiếp theo là: 24 : (3 – 1) * 1 = 12 tuổi

Tuổi con bây chừ là: 12 – 4 = 8 tuổi

Tuổi cha hiện thời là: 8 + 24 = 30 tuổi

Đáp số: Tuổi con 8 tuổi, tuổi phụ vương 30 tuổi


Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con hiện nay?


Sau 4 năm thì cha vẫn hơn con 32 tuổi.

Coi tuổi con 1 phần và tuổi cha 3 phần bởi nhau.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

Tuổi con bây giờ là:

(32:2.1)-4=12(tuổi)

Tuổi cha bây chừ là:

12+32=44(tuổi)

Đáp số: cha: 44 tuổi; con 12 tuổi


Cha hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi nhỏ hiện nay?


Sau 4 năm nữa tuổi bé là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện giờ là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha bây giờ là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: phụ vương 44 tuổi; bé 12 tuổi


giải

Sau 4 năm nữa tuổi nhỏ là: 32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện nay là: 16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện giờ là: 12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: phụ vương 44 tuổi; nhỏ 12 tuổi


Sau 4 năm nữa tuổi bé là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con bây chừ là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện giờ là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: cha 44 tuổi; nhỏ 12 tuổi


Hiện nay phụ vương hơn bé 32 tuổi . Biết 4 năm nữa tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện thời cha bao nhiêu tuổi ?


vì mỗi năm mỗi cá nhân tăng thêm một tuổi nên hiệu số tuổi là không đổi 

ta gồm sơ đồ

con 1 phần 

cha 3 phần 

hiệu số phần là 

3-1=2( phần )

1 phần hay tuổi con 4 năm tiếp theo là 

32:2 = 16 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là 

16 - 4 = 12 ( tuổi)

tuổi cha bây giờ là 

12 + 32 = 44 ( tuổi ) 

đap số bé 12 tuổi 

cha 44 tuổi


Giải

Vì sau hàng năm số tuổi của mỗi người đều tăng lên 

nên sau 4 năm nữa thì phụ vương vẫn hơn bé 32 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 

3-1 =2 (phần)

Số tuổi của phụ thân sau 4 năm nữa là:

32:2.3 = 48 (tuổi)

Hiện nay phụ vương có số tuổi là:

48-4 = 44 (tuổi)

Đáp số: tuổi cha hiện nay nay :44 tuổi

Chúc bạn học tốt


Hiệu số tuổi không nuốm đổi

Hiệu số phần cân nhau là:

3 -1 = 2

Tuổi bố hiện giờ là:

32 : 2 x 3 - 4 = 44 ( tuổi )
Xem thêm: Phẫu Thuật Chuyển Giới Từ Nữ Sang Nam Như Thế Nào? ? Phẫu Thuật Chuyển Đổi Giới Tính Từ Nữ Sang Nam

Cha hơn nhỏ 32 tuổi sau 4 năm nữa tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và con hiện giờ là bao nhiêu?

mk đề nghị gấp!!!!help!!Nhớ kết bn luôn^^^ok


Cho cho dù tuổi thân phụ và nhỏ giảm giỏi tăng thì hiệu số tuổi của 2 người vẫn không nạm đổi